Chi tiết thông tin môi trường

Giấy phép khai thác nước ngầm

Theo Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước.

1. Đối tượng phải xin giấy phép khai thác nước ngầm

Tất cả tổ chức cá nhân trong vào ngoài nước có các hoạt động liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

2. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép khai thác nước ngầm

Tổ chức, cá nhân xin giấy phép khai thác nộp hai (02) bộ hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép.

- Đề án khai thác nước ngầm.

- Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước ngầm tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000.

- Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước ngầm đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên, báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm. Báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động.

Trường hợp đất tại nơi đặt công trình khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác vơi tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được Uỷ ban nhân dan cấp có thẩm quyền xác nhận.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm

- Cục quản lý Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp.

4. Trình tự cấp giấy phép khai thác nước ngầm được quy định như sau

- Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Đối với trường hợp đã có giếng khai thác, trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ cấp phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan tiếp nhận, thẩm định trả hồ sơ lại cho tổ chức, cá nhân xin phép và thông báo lý do không cấp phép.

- Đối với trường hợp chưa có giếng khai thác, trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép ra văn bản cho thi công giếng khai thác. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ tài liệu thi công giếng khai thác, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ cấp phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan tiếp nhận, thẩm định trả hồ sơ lại cho tổ chức, cá nhân xin phép và thông báo lý do không cấp phép.

Trong thời gian ba (03) tháng trước khi giấy phép khai thác nước ngầm hết hạn, tổ chức, cá nhân phải tiến hành làm thủ tục gia hạn giấy phép. Trong trường hợp lưu lượng khai thác hay công trình giếng khoan có thay đổi so với giấy phép đã cấp thì tổ chức, cá nhân phải tiến hành xin cấp phép mới.

*******************************************************************

Các dịch vụ khác

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Đánh giá tác động môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đăng ký Sổ chủ nguồn thải

Giấy phép khai thác nước mặt

Giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép xả thải

Nghiệm thu công trình

Hoàn thành ĐTM, Đề án

và nhiều hồ sơ khác nữa

===================================================

Hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn miễn phí

CÔNG TY CP XD – ĐT & PT MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM

Địa chỉ: 361/34D Đường Đông Thạnh 1, xã Đông Thạnh, H. Hóc Môn, TP.HCM

MST: 03 12 016 862

ĐT: 08. 37110913 Fax: 08. 37110914

Hotline: 0919 405 945

Email: congtymoitruongmiennam@gmail.com

Website: www.miennammoitruong.com

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ tư vấn
Mss Ngân Text
Hotline: 0919 405 945

Phòng kinh doanh
Mss Nguyên Text
Hotline: 0918 900 032
Mss Ngân Text
Hotline: 0963 540 903
Mss Trầm Text
Hotline: 0918 844 032
Mss Hiền Text
Hotline: 0915 744 032
Mss Quyền Text
Hotline: 0917 800 032

Phòng kỹ thuật
Mr Khoa Text
Hotline: 0905 915 695

Tư vấn quảng cáo
Mr Đông Text
Hotline: 0974 313 331

Liên Kết Website

Tìm Kiếm

Nhu Cầu Hồ Sơ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Lập hồ sơ khai thác nước ngầm
Lập ĐTM, Cam kết, Đề án
Hồ sơ khác

Thống kê truy cập

Đang online: 1
Tổng truy cập: 100665