Thông tin

Báo cáo quản lý CTNH

Để hoàn thiện hồ sơ môi trường về phần chất thải nguy hại theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT, thì sau khi đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH chủ nguồn thải có trách nhiệm bảo quản CTNHH theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Mục 1 và Mục 2 từ Điều 12 đến Điều 21

Sổ chủ nguồn thải

Theo Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý Chất thải nguy hại (CTNH)

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Thông tư quy định về đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Thông tư quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết:

Đánh Giá Tác Động Môi Trường

Theo chương trình môi trường của Liên hiệp quốc, ĐTM

Báo cáo Giám sát Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đang hoạt động thực hiện lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ như sau:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ tư vấn
Mss Ngân Text
Hotline: 0919 405 945

Phòng kinh doanh
Mss Nguyên Text
Hotline: 0918 900 032
Mss Ngân Text
Hotline: 0963 540 903
Mss Trầm Text
Hotline: 0918 844 032
Mss Hiền Text
Hotline: 0915 744 032
Mss Quyền Text
Hotline: 0917 800 032

Phòng kỹ thuật
Mr Khoa Text
Hotline: 0905 915 695

Tư vấn quảng cáo
Mr Đông Text
Hotline: 0974 313 331

Liên Kết Website

Tìm Kiếm

Nhu Cầu Hồ Sơ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Lập hồ sơ khai thác nước ngầm
Lập ĐTM, Cam kết, Đề án
Hồ sơ khác

Thống kê truy cập

Đang online: 10
Tổng truy cập: 97207